logo
Onze excuses, maar de toolkit van Your World is gestopt.
De Your World toolkit is door de opdrachtgever begin 2011 helaas stopgezet. Wij hebben gepoogd de toolkit nog enige tijd zelfstandig in de lucht te houden, maar hebben wegens gebrek aan sponsoren de toolkit stop moeten zetten.

Wij hopen dat u veel heeft gehad aan de toolkit. De toolkit draaide op het webplatform van ClickEdit Websoftware en bevatte informatie van Youth and the City.

Wij danken u voor uw deelname en vertrouwen in de toolkit.

Een hartelijke groet,

De makers van de toolkit